آمریکا ۶ فروند جنگنده سبک به افغانستان می‌دهد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید