حمایت ۴۵ نفر از شیوخ اهل سنت از رئیسی

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید