بان کی مون حمله به مدارس حلب را محکوم کرد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید