واکنش وکیل مدافع مطهری به لغو سخنرانی وی

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید