ستاد کل نیروهای مسلح: دشمن در پی نفوذ در برخی عناصر داخلی است

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید