آموزش پرورش گل و گیاه

کاشت گندم

روش کاشت گندم در گلدان

 کاشت گندم غالبا در مزارع بزرگ و در مقیاس هکتار صورت می‌گیرد. بیش از نیمی از زمین‌های کشاورزی کل جهان، به کشت گندم اختصاص یافته است. اگر نگاهی به تاریخ بیاندازیم، ده تا پانزده...

نحوه تکثیر ساکولنت از طریق برگ و ساقه

نحوه تکثیر ساکولنت از طریق برگ و ساقه

 ساکولنت از گروه گیاهان چند‌شکلی با رنگ‌های متنوعی است. گیاه ساکولنتبه دلیل وجود تنوع در شکل، سادگی، راحتی در نگهداری و تکثیر طرفداران زیادی دارد. بهترین زمان برای تکثیر ساکولنت، اواخر بهار و اوایل تابستان،...

نحوه قلمه زدن گل یاس

زمان و نحوه قلمه زدن گل یاس چگونه است؟

کاشت قلمه یکی از راه‌های تکثیر گل یاس است. بهترین زمان برای قلمه زدن گل یاس، اواسط بهار تا اوایل تابستان از چوب‌های نرم و یا در اواخر تابستان و اوایل پاییز از چوب‌های نیمه رسیدهاست. برای آشنایی با مراحل قلمه زدن گل یاس و زمان مناسب برای تکثیر...