برخورد قطار با مرد ۴۰ ساله در کرج

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید