واکنش ظریف به نتیجه نشست شورای امنیت

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید