واکنش شورجه به حذف یک فیلم از جشنواره

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید