پیام کی روش به مردم ایران از هتل کرون پلازا

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید