سیمئونه دلیل تمدید قرارداد با اتلتیکو را فاش کرد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید