العبادی، «پیروزی بزرگ» در تلعفر را تبریک گفت

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید