اندونزی، از روسیه جنگنده سوخو می‌خرد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید