حکم قصاص قاتل «ستایش» فعلا اجرا نمی شود

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید