تهران در روز تحلیف روحانی تعطیل است

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید