وزیر خارجه فرانسه وارد جده شد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید