کیومرث منشی زاده، شاعر ریاضی

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید