رهبر معظم انقلاب: روز قدس، روز مبارزه با یک نظام سیاسی استکباری است

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید