آمادگی شهرداری برای برپایی راهپیمایی روز قدس

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید