موصل، حداکثر تا دهم ژوئن آزاد می شود

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید