درگیری لفظی شدید مایلی کهن با یک خبرنگار

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید