شعار علیه جهانیان در رختکن استقلال!

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید