واکنش فردوسی پور به موفقیت فرهادی در اسکار

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید