وجود سه هزار بمب بالقوه در تهران!

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید