ایران و روسیه مذاکره ای درباره S400 نداشته اند

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید