وزارت خارجه به ایرانی‌ ها: به ترکیه سفر نکنید

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید