روسیه: فیلم بمباران مدرسه ادلب جعلی است

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید