آوارگی ۱۶۰۰ پناهجو با آغاز تخریب «کاله»

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید