عربستان با شکست عراق به جام جهانی صعود کرد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید