مطهری: مداحان ابزار دست گروه های سیاسی نشوند

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید