تکذیب خبر سفر معاون ظریف به صنعا

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید