حضور ۵ هزار نفری در سالگرد هادی نوروزی

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید