طنز؛ حالا وقت واسه گلکاری زیاده!

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید