متهم به قتل در دادگاه: توان پرداخت دیه را ندارم

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید