ترامپ: سربازان ایرانی را به گلوله می بندیم!

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید