هوادار نوجوان پرسپولیس دارفانی را وداع گفت.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید