سردار نقدی: نشان دادن عمق پلیدی‌های خاندان پهلوی در شأن صدا و سیما نیست

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید