پسر «ملا عمر» مسئول دفتر طالبان شد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید