شاعر پرسپولیسی در کنار علی دایی

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید