ترکیب صبا برای دیدار با پیکان مشخص شد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید