ژاوی: رونالدو هم در سطح مسی نیست

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید