عکس: گریه مهناز افشار برای کیارستمی

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید