اوباما داعش را محکوم کرد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید