داعش یک گروگان کانادایی را اعدام کرد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید