۳۱۵ میلیارد دلار نفتی چگونه دود شد؟

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید