کمالوندی: معدن ساغند تعطیل نشده

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید