واکنش مولاوردی به برخی حاشیه سازی ها

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید