عکس: رییس‌جمهور ویتنام و همسر در تهران

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید